Второ издание на Синьо кафе

Blue Café

На 7 декември 2018 г. се състоя второто издание на инициативата Синьо кафе на Черноморска мрежа на НПО и Института по океанология – Варна, които работят съвместно за популяризирането на научни знания за морската околна среда сред широката общественост и младежта на Варна в рамките на проекта МЕЛТЕМИ, „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“, програма „Балкани – Средиземно море 2014–2020“. В Социалната чайна отново се събраха граждани, ученици и представители на медиите, като тематиката този път беше насочена към отчитането на изминалите кампании по мониторинг на твърдите отпадъци по два плажа южно от Варна и научните постижения в областта на рециклирането на пластмасите и насърчаването на кръговата икономика.

Инфомационните технологии в помощ на екологичния мониторинг

Marliter

На 1 и 2 ноември 2018 г. във Варна се проведе първа партньорска среща на екологични организации, учени и университетски преподаватели по нов проект на Черноморска мрежа на НПО и четири институции от региона, който ще обобщи данни от мониторинга на Черно море и ще ги представи под формата на интерактивна карта с ГИС данни със свободен публичен достъп по интернет, заедно с интегрирани в платформата възможности за подкрепа на управленски решения и образователни дейности. Проектът се нарича МАРЛИТЕР „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ и се осъществява в рамките на програма „Черноморски басейн 2014–2020 г.“

Есенна кампания на плажа

Meltemi@School

На 27 и 28 октомври 2018 г. ученици от варненските училища „П.Р. Славейков“ и „Пейо Яворов“ съвместно с Черноморска мрежа на НПО и партньори от ИО-БАН проведоха две кампании за мониторинг на твърди отпадъци по плажовете на Камчия и Шкорпиловци. Освен отбелязването на предстоящия Международен ден на Черно море, двете експедиции имаха за цел да повишат знанията и обществената ангажираност на младежите с проблемите на морето и крайбрежието. Проектът, който подкрепи тази инициатива МЕЛТЕМИ или „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ обединява осем партньорски институции от Албания, България, Гърция и Кипър и включва активно транснационално сътрудничество в рамките на програма „Балкани – Средиземно море 2014–2020“.

Зелени послания

Green camp

Зелените градски лагери, организирани всяко лято от Туристическо дружество „Родни Балкани“ за ученици от Варна, вече включват и запознаване с традиционното послание за опазване на брега и крайбрежието, подготвено със съдействието на Черноморска мрежа на НПО. Важните знания за поведението на човека сред природата и отговорността за нея са предадени под формата на няколко прости и ясни обещания, които поема всеки участник, за да помогне с личното си поведение и обществена ангажираност да допринесе за опазването и възстановяването на Черно море. Пропагандирани от организацията от години, тези ясни за младите хора ангажименти олицетворяват нуждата от промяна, за да станат нашата природа и нашето море по-чисти и по-красиви. Ето и посланието ни към всички, които обичат Черно море и разбират, че грижата за неговото екологично здраве е грижа за нашето здраве и бъдеще. Това е нашият дом, нашият бряг, нашето море!

Тематичен семинар

Europan Maritime Day workshop

На 31 май 2018 г. Черноморска мрежа на НПО и партньори проведоха в Бургаски свободен университет тематичен семинар „Решения за проблема с морските отпадъци — от политики към действия“ в рамките на Европейския морски ден — Бургас 2018 г. Тази интересна регионална проява беше част от последователните усилия на организацията да популяризира добрите практики и успешните решения на проблема с твърдите отпадъци в морската среда. Проектът, който тя осъществява в момента, се нарича МЕЛТЕМИ или „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“, реализиран от осем партньорски институции от Албания, България, Гърция и Кипър. МЕЛТЕМИ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани — Средиземно море 2014—2020“ и се занимава със сериозния трансграничен екологичен проблем, обект на загриженост по целия свят. МЕЛТЕМИ има за цел да предложи подобрения в планирането на мерки и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Посланието на участниците в семинара беше ясно — време е за промяна, нашето Черно море се нуждае от помощ сега!

Синьо кафе

Blue Café

Черноморска мрежа на НПО в сътрудничество с Института по океанология работи за развитието на екологичното образование и морската грамотност на младежите и широката общественост в града в рамките на проекта МЕЛТЕМИ, „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“. На 26 май 2018 г. в Социална чайна беше проведена сбирка Синьо кафе за представяне на работата и обогатяването на знанията по въпросите на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието.

Обучение в мониторинг на плажната ивица

Beach Monitoring

Институтът по океанология — БАН и Черноморска мрежа на НПО работят с ученици от средния курс на две варненски училища по въпросите за мониторинга на твърдите отпадъци в морето и по крайбрежието. Младежите участваха в демонстрации на мониторинг на плажа на 14 април 2018 г. недалеч от устието на река Камчия. Демонстрирано беше използването на дрон и водолазни техники.

Архив