Мониторингът продължава

Monitoring

Преди началото на активния туристически сезон бяха проведени поредните две експедиции за мониторинг на чистотата на два плажа южно от Варна от ученици и преподаватели от училищата „П.Р. Славейков“ и „Пейо Яворов“ в сътрудничество с Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН. Младежите продължиха наблюденията си върху състоянието на крайбрежието и отчетоха динамиката на замърсяването му с твърди отпадъци, сериозен регионален и световен проблем, с който те се запознават от една година в рамките на комплексния проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), подкрепен от ЕФР по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014–2020“.

По проекта МЕЛТЕМИ се извършва базисна оценка на морските отпадъци в две конкретни крайбрежни зони – плажа на Шкорпиловци и този на Камчийски пясъци. При сравняване на резултатите от мониторинга преди и след активния туристически сезон, както и между двата плажа става ясно, че дейности като туризма оказват сериозен натиск върху околната среда. Очевидна е разликата между туристическия плаж с доста пластмасови отпадъци и цигарени фасове, и този в защитената територия, където замърсяването е незначително. Мониторингът попълва базата от данни за плажовете по черноморското крайбрежие на Европейската агенция за околна среда. Тя се подава на сайта на проекта за гражданска наука Marine LitterWatch, носещ името на използваното приложение за смартфон.

Второ издание на Синьо кафе

Blue Café

На 7 декември 2018 г. се състоя второто издание на инициативата Синьо кафе на Черноморска мрежа на НПО и Института по океанология – Варна, които работят съвместно за популяризирането на научни знания за морската околна среда сред широката общественост и младежта на Варна в рамките на проекта МЕЛТЕМИ, „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“, програма „Балкани – Средиземно море 2014–2020“. В Социалната чайна отново се събраха граждани, ученици и представители на медиите, като тематиката този път беше насочена към отчитането на изминалите кампании по мониторинг на твърдите отпадъци по два плажа южно от Варна и научните постижения в областта на рециклирането на пластмасите и насърчаването на кръговата икономика.

Инфомационните технологии в помощ на екологичния мониторинг

Marliter

На 1 и 2 ноември 2018 г. във Варна се проведе първа партньорска среща на екологични организации, учени и университетски преподаватели по нов проект на Черноморска мрежа на НПО и четири институции от региона, който ще обобщи данни от мониторинга на Черно море и ще ги представи под формата на интерактивна карта с ГИС данни със свободен публичен достъп по интернет, заедно с интегрирани в платформата възможности за подкрепа на управленски решения и образователни дейности. Проектът се нарича МАРЛИТЕР „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ и се осъществява в рамките на програма „Черноморски басейн 2014–2020 г.“

Есенна кампания на плажа

Meltemi@School

На 27 и 28 октомври 2018 г. ученици от варненските училища „П.Р. Славейков“ и „Пейо Яворов“ съвместно с Черноморска мрежа на НПО и партньори от ИО-БАН проведоха две кампании за мониторинг на твърди отпадъци по плажовете на Камчия и Шкорпиловци. Освен отбелязването на предстоящия Международен ден на Черно море, двете експедиции имаха за цел да повишат знанията и обществената ангажираност на младежите с проблемите на морето и крайбрежието. Проектът, който подкрепи тази инициатива МЕЛТЕМИ или „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ обединява осем партньорски институции от Албания, България, Гърция и Кипър и включва активно транснационално сътрудничество в рамките на програма „Балкани – Средиземно море 2014–2020“.

Зелени послания

Green camp

Зелените градски лагери, организирани всяко лято от Туристическо дружество „Родни Балкани“ за ученици от Варна, вече включват и запознаване с традиционното послание за опазване на брега и крайбрежието, подготвено със съдействието на Черноморска мрежа на НПО. Важните знания за поведението на човека сред природата и отговорността за нея са предадени под формата на няколко прости и ясни обещания, които поема всеки участник, за да помогне с личното си поведение и обществена ангажираност да допринесе за опазването и възстановяването на Черно море. Пропагандирани от организацията от години, тези ясни за младите хора ангажименти олицетворяват нуждата от промяна, за да станат нашата природа и нашето море по-чисти и по-красиви. Ето и посланието ни към всички, които обичат Черно море и разбират, че грижата за неговото екологично здраве е грижа за нашето здраве и бъдеще. Това е нашият дом, нашият бряг, нашето море!

Тематичен семинар

Europan Maritime Day workshop

На 31 май 2018 г. Черноморска мрежа на НПО и партньори проведоха в Бургаски свободен университет тематичен семинар „Решения за проблема с морските отпадъци — от политики към действия“ в рамките на Европейския морски ден — Бургас 2018 г. Тази интересна регионална проява беше част от последователните усилия на организацията да популяризира добрите практики и успешните решения на проблема с твърдите отпадъци в морската среда. Проектът, който тя осъществява в момента, се нарича МЕЛТЕМИ или „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“, реализиран от осем партньорски институции от Албания, България, Гърция и Кипър. МЕЛТЕМИ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани — Средиземно море 2014—2020“ и се занимава със сериозния трансграничен екологичен проблем, обект на загриженост по целия свят. МЕЛТЕМИ има за цел да предложи подобрения в планирането на мерки и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Посланието на участниците в семинара беше ясно — време е за промяна, нашето Черно море се нуждае от помощ сега!

Синьо кафе

Blue Café

Черноморска мрежа на НПО в сътрудничество с Института по океанология работи за развитието на екологичното образование и морската грамотност на младежите и широката общественост в града в рамките на проекта МЕЛТЕМИ, „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“. На 26 май 2018 г. в Социална чайна беше проведена сбирка Синьо кафе за представяне на работата и обогатяването на знанията по въпросите на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието.

Обучение в мониторинг на плажната ивица

Beach Monitoring

Институтът по океанология — БАН и Черноморска мрежа на НПО работят с ученици от средния курс на две варненски училища по въпросите за мониторинга на твърдите отпадъци в морето и по крайбрежието. Младежите участваха в демонстрации на мониторинг на плажа на 14 април 2018 г. недалеч от устието на река Камчия. Демонстрирано беше използването на дрон и водолазни техники.

Архив