МАРЛИТЕР

MARLITER

Проектът „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ (МАРЛИТЕР) обединява усилията на пет партньорски организации от България, Грузия, Гърция, Румъния и Украйна за по-тясно регионално сътрудничество за достъпно представяне на данни за морската среда чрез съвременни информационни технологии. Сайт на проекта на английски език

МЕЛТЕМИ

MELTEMI

Проектът „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ) с участието на осем организации от Албания, България, Гърция и Кипър има за цел да предложи подобрения в законовата рамка и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Повече за проекта

Международен ден на Черно море — 31 октомври

Международен ден на Черно море лого

Международният ден на Черно море 31 октомври 2020 г. отбелязва двайсет и четвъртата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море. Повече за посланията и историята на този ден

Намаляване на морските отпадъци

EEA Grants

Проектът „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси“ на Черноморска мрежа на НПО и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) насочва вниманието на властите и обществото към проблема с натрупването на отпадъци в морската среда и по брега и рисковете, които те пораждат. Повече за проекта