Регионален офис

Черноморска мрежа на НПO

п.к. 91, ул. „Д-р Л. Заменхоф“ 2, ет. 2
офис: ул. „Иван Драсов“ 11
Варна 9000
Тел.: 052 615 856
Тел.: 052 602 047
E-mail: bsnn@bsnn.org


Ема Гилева, Член на Управителния съвет и представляващ ЧМНО