Колко често престъпваме екологичните граници

Black Sea Action Day

Две десетилетия след началото на организираните усилия за възстановяване и опазване на Черно море, 31 октомври отново е повод за равносметка и поглед към бъдещето на този уникален воден басейн, на обществото и региона. Международният ден на Черно море традиционно насочва вниманието на всички заинтересувани страни към проблемите на морето и политиката за неговото опазване и възстановяване. Продължават усилията за попълване на информацията за морската околна среда, а регионалната политика бележи развитие с приложението на Рамковата директива за морска стратегия на ЕС, в изпълнение на която в края на миналата година беше приета Морската стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България за периода 2016—2021 г. Тя предвижда програма от мерки за постигане на добро екологично състояние по редица показатели за състоянието на морската среда, свързани с проблемите на басейново ниво. Празникът е повод да припомним за пореден път, че използването на моретата и океаните на планетата има определени екологични граници, които не трябва да бъдат престъпвани, за да бъде запазен потенциалът им за сегашните и бъдещите поколения.

Амбициозните политики за „син“ растеж трябва по необходимост да бъдат съобразени с целите на екологичната политика поддържаща чистотата, екологичното здраве и продуктивността на морета и океани. За нейния успех е нужно ново мислене и нов подход към морското богатство на планетата, което поддържа климата и живота на нея, но използването му трябва да бъде подложено на преоценка и ангажимент към неговото бъдеще.

Избор на делегати за общо събрание

На проведените национални събрания на членовете на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ през септември и октомври 2016 г. бяха избрани по двама делегати от всяка страна в общото събрание и номинирани членове на управителния съвет на сдружението. Решения на националните събрания PDF file (PDF, 116 KB)

Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ свиква Общо събрание на сдружението, което да се проведе на 1 ноември 2016 г. от 12.30 ч. в гр. Варна в офиса на сдружението. Пълен текст на поканата PDF file (PDF, 242 KB)

Покана за национално събрание

Ема Тодорова Гилева – член на Управителния съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ от Република България, свиква национално събрание на членовете на сдружението от Република България и кани всички членове да вземат участие в националното събрание, което ще се проведе на 15 октомври 2016 г. от 11.30 ч. в гр. Варна в офиса на сдружението. Пълен текст на поканата PDF file (PDF, 243 KB)

Покани за национални събрания

Членовете на Управителния съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ свикват национални събрания на членовете на сдружението в своята страна. Тексът на оригиналните покани е публикуван в английската версия на сайта. Тук можете да се запознаете с преведените на български покани за:
Грузия PDF file (PDF, 111 KB)
Румъния PDF file (PDF, 101 KB)
Руска федерация PDF file (PDF, 110 KB)
Украйна PDF file (PDF, 110 KB)

Грижа за богатството на морето

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

Институтът по рибни ресурси — Варна в сътрудничество с Черноморска мрежа на неправителствените организации отбеляза Световния ден на океана 8 юни и втората Европейска седмица на рибарството, която се провежда от 4 до 12 юни 2011 г.

Тези важни дати от екологичния календар обединяват обществеността в Европа и по целия свят за активни действия за опазването на световния океан и неговите ресурси. Учени, експерти и представители на неправителствения сектор, подкрепени активно от медиите, насочиха вниманието на обществеността към проблеми като свръхулова на риба, изчерпването на рибните запаси и свързания с това упадък на европейските морета и влошаването на екологичното състояние на морската среда. Специалисти от института представиха материали и публикации, посветени на значими теми и проблеми на екологията на Световния океан и Черно море.

Материалите, свързани с отбелязваните дати, ще бъдат публикувани на сайтовете на Института по рибни ресурси www.ifrvarna.com, www.aquariumvarna.com и Черноморска мрежа на НПО.

Международен ден на Черно море лого

ОКЕАН 2012 е коалиция от неправителствени организации, които са насочили усилията си към преобразяването на Европейската политика в областта на рибарството, спирането на свръхулова, прекратяването на разрушителните риболовни практики и справедливото използване на рибните запаси с грижа за тяхното възстановяване и екологично здраве.

Европейска седмица на рибарството 2011 PDF file (PDF, 38 KB)

Плакат за Европейска седмица на рибарството PDF file (PDF, 704 KB)

Флаер за Европейска седмица на рибарството PDF file (PDF, 460 KB)

Правен режим на риболова PDF file (PPT, 112 KB)

Покана за Световния ден на океана PDF file (PDF, 420 KB)

Обмен на практики за добро управление

Регионален обмен на добри практики

Черноморска мрежа на НПО — Варна, България и партньори от останалите черноморски държави проведоха през ноември 2010 г. регионална експертна среща по проект „Регионален обмен на най-добри практики при оказване на влияние върху публичния сектор“, подкрепен от Черноморския тръст за регионално сътрудничество. Проектът се осъществява в България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

В продължение на осем месеца шест неправителствени организации от черноморските държави ще изпълняват ролята на координатори на обмен на най-добри практики в областта на доброто управление. В началото ще се проведе регионална експертна среща за обсъждане на концепцията за най-добри практики и наличието им на национално ниво, а след това във всяка от държавите ще бъде организирана и по една национална среща за събиране на информация и описание на случаи от практиката за влияние на гражданското общество върху политиката на публичния сектор. Информацията ще послужи за оформянето на регионален ресурсен уебсайт. Партньорите ще изработят и приемат механизъм за комуникация и съгласуване на подкрепа за кампании и инициативи на национално и трансгранично ниво.

На регионалната експертна среща под наслов „Най-добри практики за добро управление: към устойчивост в Черноморския регион“ присъстваха представители на НПО и независими експерти от третия сектор и медиите, както и сътрудници и партньори на ЧМНО.

Отличие за достъп до информация

Right to Know Award

Черноморска мрежа на НПО беше удостоена с почетна грамота от Програма Достъп до Информация за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам, 28 септември. Отличието беше присъдено за активно използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и популяризиране правото на достъп в активно сътрудничество с медии и журналисти в хода на разследвания чрез подаване на заявления. Отличието получи адвокат Александър Асенов (на снимката), сътрудник на организацията с ярък принос за отостояване на достъпа да информация. Повече за наградените и церемонията.

Подписка на Океан 2012

OCEAN2012

На 13.09.2010 г. Коалицията „Океан 2012“ предаде на еврокомисарката по „Рибарство и морско дело“ Мария Даманаки над 28 500 подписа с настояване за прекратяване на свръхулова на риба в Европа и извеждане на екологичното здраве на морската среда като приоритет на Общата политика по рибарство на ЕС.

Участниците в подписката, сред които са и представители на Черноморска мрежа на НПО, настояват за опазване на морските местообитания, а с тях и поминъка на хората от крайбрежието и особено на рибарите. Научният подход и строгите правила за всички, които използват рибните ресурси, устойчиво рибарство, прозрачност и отчетност в бранша са някои от основните искания представени от коалицията. Морската среда е общо благо и ресурс, на който имат право днешните и утрешнито поколения, а опазването на рибните ресурси, и големите екосистеми изисква внимателно планиране и управление.

Сбогом на Дан Манолели

Дан Манолели

Дан Манолели (първият вляво) на среща на Коалицията на европейските морски мрежи, Рим 2009

От нас си отиде завинаги председателят на управителния съвет на Черноморска мрежа на неправителствените организации проф. д-р Дан Манолели (1942—2010). С неговата кончина научната общност и гражданското общество в Румъния и региона загубиха талантлив изследовател, посветил живота си на изучаването на биологичното разнообразие на Черно море, известен и уважаван експерт по устойчиво развитие и радетел за утвърждаването на демократичните промени и гражданското общество. Проф. Манолели бе участник в процеса на създаване и консолидиране на неправителствената общност в шестте черноморски държави и един от пионерите на трансграничното сътрудничество между гражданските организации. Авторитетът му на учен и общественик и прекрасните колегиални контакти ще останат в спомените ни като светъл и задължаващ пример за по-нататъшната ни работа.
ЧМНО

Биогеографски семинар

Natura 2000

Третият морски биогеграфски семинар за Натура 2000 се състоя в Бриндизи, Италия от 15 до 18 юни 2010 г. На него представителите на ЕК разгледаха националните предложения за морски защитени зони за районите на Черно море, Средиземно море и Макаронезия, като на всеки от тях беше отделен по един ден. От изнесените данни стана ясно, че предстои още много работа по попълването на научните знания за морското биологично разнообразие и определянето на зоните. Семинарът беше организиран от екипа на Морската защитена зона Торе Гуачето с подкрепата на италианското министерство на околната среда. Черноморска мрежа на неправителствените организации координира предоставянето на научна информация и експертното участие на НПО сектора от България и Румъния.

Европейски морски ден 2010

Gijon 2010

За трети пореден път Европа отбеляза своя Международен морски ден в Хихон, Испания. От 18 до 21 май 2010 представителите на всички свързани с морето институции и организации, кактои представители на бизнеса обсъждаха развитието на морските дейности и използването на морето във връзка с целите и задачите на Европейската морска политика. По традиция Черноморска мрежа на НПО взе участие в срещата на Коалицията на европейските морски мрежи ESEC. Основен акцент в работата й беше процесът на прилагане на Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), разработените и съгласувани критерии и методологични стандарти и предстоящият процес по определянето на понятието „добро екологично състояние“ и определянето на екологични цели.