Избор на делегати за общо събрание

На проведените национални събрания на членовете на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ през септември и октомври 2016 г. бяха избрани по двама делегати от всяка страна в общото събрание и номинирани членове на управителния съвет на сдружението. Решения на националните събрания PDF file (PDF, 116 KB)

Покана за общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ свиква Общо събрание на сдружението, което да се проведе на 1 ноември 2016 г. от 12.30 ч. в гр. Варна в офиса на сдружението. Пълен текст на поканата PDF file (PDF, 242 KB)

Покана за национално събрание

Ема Тодорова Гилева – член на Управителния съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ от Република България, свиква национално събрание на членовете на сдружението от Република България и кани всички членове да вземат участие в националното събрание, което ще се проведе на 15 октомври 2016 г. от 11.30 ч. в гр. Варна в офиса на сдружението. Пълен текст на поканата PDF file (PDF, 243 KB)

Покани за национални събрания

Членовете на Управителния съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ свикват национални събрания на членовете на сдружението в своята страна. Тексът на оригиналните покани е публикуван в английската версия на сайта. Тук можете да се запознаете с преведените на български покани за:
Грузия PDF file (PDF, 111 KB)
Румъния PDF file (PDF, 101 KB)
Руска федерация PDF file (PDF, 110 KB)
Украйна PDF file (PDF, 110 KB)

Архив