Международен ден на Черно море — 31 октомври

Международен ден на Черно море лого

Международният ден на Черно море 31 октомври 2016 г. отбелязва двайсетгодишнината от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море. Повече за посланията и историята на този ден
Плакат за Международния ден на Черно море PDF file (PDF, 3,16 MB)

Намаляване на морските отпадъци

EEA Grants

Проектът "Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси" на Черноморска мрежа на НПО и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) насочва вниманието на властите и обществото към проблема с натрупването на отпадъци в морската среда и по брега и рисковете, които те пораждат. Повече за проекта

Чисти реки за чисто море

Black Sea CBC

Черноморска мрежа на НПО, съвместно с партньори от други четири черноморски държави, завърши проект "Чисти реки — чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море". Проектът разшири капацитета на неправителствената общност в сферата на международното управление на водите и намаляване на замърсяването на Черно море. Основната му цел бе да подобри ефективността на мерките на различните заинтересовани страни, насочени срещу замърсяването на водите — общо екологично предизвикателство за Черноморския регион. Повече за проекта