Европейски морски ден 2018

European Maritime Day

Европейският морски ден ще се проведе тази година в Бургас на 31 май и 1 юни. Черноморска мрежа на НПО заедно с коалиция Rethink Plastic организира семинар на тема „Сътрудничество за решения за морските отпадъци — от политики към действия“. Допълнителна информация за програмата на събитието можете да намерите на основния сайт

МЕЛТЕМИ

EEA Grants

Проектът „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ) с участието на осем организации от Албания, България, Гърция и Кипър има за цел да предложи подобрения в законовата рамка и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Резюме на проекта на английски език

Намаляване на морските отпадъци

EEA Grants

Проектът "Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси" на Черноморска мрежа на НПО и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) насочва вниманието на властите и обществото към проблема с натрупването на отпадъци в морската среда и по брега и рисковете, които те пораждат. Повече за проекта